Quạt hướng trục chống ăn mòn

033 999 2586
033 999 2586