Quạt hướng trục hút khói dầu

033 999 2586
033 999 2586